Gjeter rein med drone

Vågå Tamrein nyttar drone til hjelp i gjetinga. Nå får dei også lov til å bruke det nye hjelpemiddelet innanfor nasjonalparkens grenser.