Ønskjer å forlenge prøvedrift i skiferbrot

Prøvedrifta i skiferbrotet i Nordheringslia vart kortare enn tiltakshavar hadde sett for seg. Nå søkjer dei om å forlenge prøvedriftperioda.