Får ta ned og flytte lafta tømmerstue

Kristin Akslen Hagen i Vågå har søkt Vågå kommune om å få ta ned og føre opp att eit lafta bygg.