Etter tre år er avvika nå tetta

Tre år etter at Fylkesmannen avdekte tre avvik i tenestene for menneske med utviklingshemming i Vågå, er tenesta nå vurdert til å vera på eit forsvarleg nivå.