Høgsterett oppheva dommen, men det er framleis usikkert om dei tre får bli buande

Høgsterett har oppheva dommen frå Lagmannsretten der tre bebuarar i Moavegen går rettens veg for å få bli buande. Om dei får bli er framleis ikkje avgjort.