– Det gjeld å kome raskt i gang

Det er tjuge minutt sidan laga i Kokkekampen 2019 fekk klarsignal til å starte arbeidet. Allereie nå smyg dufta av lam og andre godsaker seg bortgjennom skulegangen.