– I ei verd der forbruket må ned, vil vi gjerne bidra til å gjere fjellturen lettare å bera for både turistar og miljøet. Eg kan ikkje redde verda, men eg kan kanskje så ein tanke, seier Haugaløkken.

– Vil ikkje selje klede til dei som ikkje treng det

Nordmenn brukar mest pengar på sport- og friluftsutstyr av alle i heile verda. Mykje av det blir stuva bort i kjellar og skap, og nye ting blir kjøpt lenge før det gamle er utslite.

Haugaløkken, som har arbeidd 12 år i sportsbutikk, kjenner godt til kjøp og kast mentaliteten.

– Alle produkt sett økologiske fotavtrykk etter seg. Derfor må vi sikre at produkta får ei lang levetid og blir brukt mykje.

Han trur ordninga blir godt mottatt av dei som ikkje er på tur så ofte, eller som har barn i veksealder.

– Vi sel mykje klede her på Gjendesheim, men eg ønskjer ikkje å tene store pengar på folk som har gløymt att jakka si eller ungar som har vakse frå buksa dei fekk i fjor. Da kan dei leige klede for den eine fjellturen, og så kan eg selje ei dyr jakke til nokon som verkeleg treng det.

Forutan miljøaspektet er det også eit sikkerheitsmoment i saka. Det er ein kjent sak at det årleg blir henta ned att mange frå Besseggen som truleg kunne klart å kome seg ned ved eigen maskin, dersom dei hadde vore bete budd på ein lang dag i fjellet.

– Vi vil prøve å unngå dei unødige redningsaksjonane ved å kle opp folk og førebu dei på høgfjellet. Ofte kan ein litt større sekk bidra til at du tek med deg litt ekstra klede eller mat, seier Haugaløkken.

30 sett med turklede

Gjendesheim har inngått avtale med Bergans om innkjøp av 30 sett med turklede. Her finst alt frå skalljakke- og bukse til varmejakke og sekk. Avtala med Bergans sikrar at dei tek inn att plagga når dei er utslite.

– Målet er at dei skal vere i bruk kvar dag i høgsesongen, seier Haugaløkken.

Leigeavtala har vorte godt mottatt. Alt fyrste helga var fire produkt ute på tur.

– Vi har fått mykje positive attendemeldingar. Eg håper at dette kan føre til at folk tenkjer seg om før dei kjøper noko dei eigentleg ikkje treng, seier verten på Gjendesheim.