Firmaet fekk også det første oppdraget med byggje ny brygge for Gjendebåten. Kaianlegget skal stå klart til sesongen 2018.

- Vi er godt nøgd med å få på plass ein ny avtale med Brun Bygg AS og ser fram til vidare samarbeid. Brun Bygg AS leverte eit bra tilbod og kan vise til gjennomgåande høg kvalitet på arbeidet dei har gjort med brygga. Vi er svært glade for å inngå kontrakt med ein lokal entreprenør og på denne måten halde fram med å bidra til lokal verdiskaping, seier Grete Kongshaug, plan- og prosessleiar for utbygginga av Gjende i Statens vegvesen.

Gjendeosen skal gjennom arbeidet med Nasjonale turistvegar rustast opp og vidareutviklast som ein nasjonal turistattraksjon. Gjendebåten får ny brygge og lager, og parkeringa på Gjendeosen blir flytta til utvida parkeringsplass med toalett på Reinsvangen. Målet er at heile anlegget skal stå ferdig i 2023.