Pål Eide har sjølv køyrt mat. Nå nyt han godt av innsatsen som dei frivillige legg ned. - Dette er ei fin ordning, skryt Eide.
Helene Hovden

Frivillige køyrer ut 5.000 middager i året: - Fin ordning, seier Pål

Kvar einaste dag sidan Frivilligsentralen i Vågå starta opp i 1992 har frivillige køyrt middagsmat til heimebuande som har behov for det. Pål Eide har sjølv køyrt mat. Nå er det han som nyt godt av at frivillige bruker av fritida si bak rattet med varm mat i bagasjerommet.
Publisert