NVE vil sjå på aktuelle løysingar for å beskytte sentrum mot flaum og ras

NVE vil i løpet av 2020 starte arbeidet med ein moglegheitsstuide som skal sjå nærmare på aktuelle løysingar for å kunne beskytte Vågåmo mot flaum og skred.