Eit spleiselag kan bli aktuelt for å temje Finna, men det har ordføraren ikkje tid til å vente på

Eidefoss er interessert i å vera med å sjå på moglege løysingar som kan bidra til å redusere den flaumfaren som Finna representerer for Vågåmo. Leiar av Energi- og miljøkomiteen, Ketil Kjenseth, meiner eit spleiselag kan vera vegen å gå for varig tiltak, men Bjørndal er utolmodig.