Ope møte om forslag til ny fjellov:– Viktig at folk møter opp

Av

– Det som er viktig for oss er at det lokale handlingsrommet og det lokale sjølvstyret vi har i statsallmenninga vår blir vidareført, og helst styrka, med ny fjellov.

Artikkeltags