Retakserer eigedommar i Vågå- mange vil få ein høgare takst

Det er ti år sidan sist eigedommar i Vågå vart taksert for eigedomsskatt. På desse ti åra har kvadratmeterprisen auka monaleg. Det kan gje utslag på eigedomsskatten.