Får dele frå uproduktiv mark til fritidseigedom

Freddy Jensen har på vegner av Anne Nyhus søkt om løyve til å dele frå om lag 339 kvadratmeter som tilleggsjord til fritidseigedom på Tessand. Eigedommen ligg etter Bruvegen.

Artikkeltags