Fryktar langvarig brot i straumforsyninga på kalde vinterdagar: – Ikkje forsvarleg

Riving av 66 kV Vågåmo- Tolstadåsen utan alternativ tilknyting til transmisjonsnettet, blir av Eidefoss sett på som ikkje forsvarleg. Nå har dei søkt om å få endre konsesjonsvilkåra.