De fire kraftselskapene i Gudbrandsdalen går sammen om å skape nye grønne arbeidsplasser

Eidefoss er ett av kraftselskapene som går sammen om et felles krafttak for grønn næringsutvikling.

Eidefoss er ett av kraftselskapene som går sammen om et felles krafttak for grønn næringsutvikling. Foto:

For første gang i historien går Gudbrandsdal Energi, Eidsiva Energi, Eidefoss og Skjåk Energi sammen om et felles løft, et krafttak for grønn næringsutvikling i Lillehammer og Gudbrandsdalen. Utviklingsorganisasjonen Skåppå har ansvaret for det praktiske med prosessen. Sammen ønsker de å få med seg resten av næringslivet i regionen med på utviklingslaget.

DEL

I løpet av sommeren har kraftselskapene gjennomført en analyse av næringslivet i vår region. Med analysen som utgangspunkt har de videre utarbeidet forslag til retning for vår regions framtidige næringsutvikling. Torsdag 12. september vil analysen og potensialet bli presentert på i et mobiliseringsmøte på Dale- Gudbrands gard foran nesten 100 påmeldte deltakere. Der vil de diskutere funnene og bryne utviklingsforslagene og framtidspotensialet med resten av næringslivet i Lillehammer og Gudbrandsdalen.

Analysen, gjennomført av Rudihagen A/S, baserer seg på tilgjengelig statistikk og svar fra rundt 125 toneangivende bedrifter i Gudbrandsdalen. «Krafttak for grønn vekst» er en felles satsing mellom privat og offentlig sektor med mål om å skape nye grønne og smarte arbeidsplasser. Oppland fylkeskommune og de 12 kommunene i Gudbrandsdalen bidrar til finansieringen. Satsingen skal bygge opp rundt visjonen om den «Smarte Grønne Dalen». Grønt fordi miljøet og markedet krever det. Smart fordi teknologien gir nye muligheter.

- Vi står midt i et skifte, og har mulighet til å være tidlig ute. Kommunene blir en viktig «motor» som grønn og innovativ innkjøper og premissgiver. Det offentlige er den desidert største innkjøperen av private varer og tjenester i vår region og har dermed stor markedsinnflytelse. Sammen med kommunene ønsker vi å kartlegge mulighetene i å bruke dette utgangspunktet til å skape ny grønn næring i tett samarbeid med forsknings- og utviklingsaktører. Skal vi klare å nyttiggjøre mulighetene, skaffe oss et konkurranse- og omdømmefortrinn er vi avhengige av et godt samspill mellom kommunene og næringslivet. Det langsiktige målet er bærekraftige lønnsomme arbeidsplasser. Målet med den pågående prosessen er å motivere og engasjere resten av næringslivet til å bli med på krafttaket, et «Krafttak for grønn vekst». Arbeidet skal i første omgang ende i en felles plan, en smart grønn næringsstrategi som grunnlag for innovasjon og bærekraftig grønn vekst i Lillehammer og Gudbrandsdalen, sier Eldrid Rudland, daglig leder i Skåppå Kunnskapspark i ei pressemelding.

Artikkeltags