Mer om vei

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er en kommentar til Vågå Arbeiderpartis kommunestyregruppes leserbrev av 11.01.2019. Vågå AP opplyser i leserbrevet at de har levert budsjett i balanse UTEN å privatisere veier. Gratulerer. Budsjett fra Vågå SP går også i balanse uten privatisering av vei. Antatt innsparing ved privatisering er ikke disponert til annet formål i vårt budsjett. Dette vet Vågå AP sin kommunestyregruppe utmerket godt.

Å påberope seg at man leverer budsjett i balanse er å overse poenget. Privatisering av veier er ikke foreslått for å bringe et enkeltstående budsjett i balanse. Det er foreslått for å bidra til at kommunen på sikt får en sunnere økonomi. Vågå SP har, muligens i motsetning til Vågå AP, et tidsperspektiv som går lenger enn neste valg og neste budsjett. Hvert år blir vilkårene for å drive distriktskommuner vanskeligere, og behovet for innsparing større. Vi må ta overordnede grep – vurdere hvilke tjenester av de ikke-lovpålagte (vei er ikke lovpålagt) vi faktisk skal yte, og hvordan de ytes billigst mulig. Kun på denne måten får vi på lang sikt kontroll på egen økonomi og evne til å utvikle kommunen. Vågå AP sier at de har «gått inn for innsparinger i millionklassen». Vågå AP har gjennom de to siste perioder ikke foreslått netto innsparinger av betydning. Det har heller ikke Vågå SP. Kommunens innsparinger har så å si utelukkende kommet fra Rådmannens innstilling til budsjett, altså fra administrasjonens arbeid. Disse innsparingene har vært nødvendige for å få de enkelte års budsjett i havn. Innsparingene er med få unntak gjort gjennom «ostehøvelmetoden» – små reduksjoner på hvert enkelt område, litt dårligere tjenester overalt.

Vågå AP sier at lånegjelden ikke er økt. Det er i så tilfelle ikke Vågå AP sin fortjeneste. I siste budsjettmøte ville Vågå AP ta opp nye lån for å finansiere gatelys på industriområdet og bru over Finna. Dette er positive tiltak, men de gir finanskostnader og fremtidige driftskostnader som ikke er forsvarlige med dagens økonomi. Forslaget ble derfor nedstemt av de øvrige partiene. Det sies i leserbrevet at Vågå AP har andre prioriteringer enn SP, BL og SV. Det er vel og bra. HVA er de prioriteringene? Hva skal nedprioriteres for å sikre fortsatt kommunale veier, og opptak av flere private veier til kommunal drift, i fremtiden?

Vågå SP mener at veidrift skiller seg fra mange andre kommunale oppgaver ved å være forholdsvis kurant å løse på privat basis med offentlig tilskudd. Nå kan selvsagt andre kommunale oppgaver også løses privat. Dersom man ser det som uoverkommelig å organisere et veglag med 30 husstander vil vi imidlertid anbefale å vente litt med å starte privat sykehjemsdrift. Vågå AP betegner privatisering av vei som «hasardiøst». Vågå AP har tidligere vedtatt privatisering av Rustvegen, og innsparing på vei på kr 1 500 000 i vedtak 12.12.2017 som neppe kunne oppnås på annen måte enn privatisering. Dette ble vedtatt av samme kommunestyregruppe som har signert leserbrevet av 11.01.2019. Mener Vågå AP da at deres egne tidligere vedtak var hasardiøse?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags