To av fire stipend gjekk til Vågå: – Ei anerkjenning

Treskjerar Kari Aasgaard vil fordjupe seg i måling og måleteknikkar som var brukt i Vågå frå gamalt av. Live Visdal skal bruke stipendet på mellom anna eit danseprosjekt i Vågå.