- Brannførebyggjande arbeid redder liv

Når uhellet er ute har du 30 sekunder på deg til å få kontroll over flammane med brannslukningsapparatet. Tysdag fekk 90 tilsette ved Vågåheimen og heimetenesta øve seg på å slukke gassbrannar.