Diskuterer politikk i friminutta: – Det kan vera ganske høg temperatur til tider

På Heidal skule blir det diskutert politikk i nesten kvart einaste friminutt. Ungdommane rosar Semon Harerusten (15) som på sitt fyrste landsmøtet inntok talarstolen og snakka om kor viktig breiband er for Distrikts-Norge.