Bekymret over lite fysisk aktivitet blant barn og unge

Det er bekymringsfullt at aktivitetsnivået til barn og unge ikke har økt, mener avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

DEL

Guttene er fortsatt mer aktive enn jentene. Kun 40 prosent av 15-årige jenter oppfyller nå minimumsanbefalingene om 60 minutter moderat fysisk aktivitet hver dag. 15-åringene bruker drøyt 70 prosent av våken tid i ro. Det går fram i den den nye nasjonale kartleggingsundersøkelsen av fysisk aktivitet, stillesittende tid og fysisk form blant barn og unge (ungKan), fra Norges idrettshøgskole og Folkehelseinstituttet.

– Vi må ta inn over oss at vi har laget et samfunn der barn ikke trenger å være aktive. Det er masse vi kan gjøre som samfunn. Samtidig er dette også et ansvar for oss som voksne enkeltindivider. Vi kan som foreldre, besteforeldre, naboer, venner og frivillige bidra til at barn og unge får gode aktivitetsvaner og bevegelsesglede, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet i en pressemelding.

Dette er anbefalingen

Undersøkelsen gir også tall på hvor lite som må til for at flere skal oppfylle anbefalingene. Dersom 9-åringene øker sitt daglige fysiske aktivitetsnivå med 10 minutter per dag, ville andelen som når anbefalingene økt fra om lag 72 prosent til 87 prosent. Tilsvarende tall for 15-åringene er en økning fra 46 prosent til 65 prosent.

– Det er altså ikke så mye som skal til før vi får et godt løft i aktivitetsnivået, sier Linhave.

Artikkeltags