– Vi må ikkje tenkje for smått

Vågå SV meiner ein får lite for pengane ved å byggje eit opplæringsbasseng til rundt 40 millionar kroner. Partiet meiner kommunen i tillegg til eksisterande planar bør på greidd ut eit alternativ med 25 meters basseng.