Her kan du hogge ditt eiga juletre: – Viktig at ungane veit kvar det pynta treet kjem frå

For åtte år sidan planta Frank Turmo ein juletreskog bak garden på Selsverket. Nå inviterer han barnefamiliar og andre til sjølvhogst.