Store utfordringer med slamlukt

Store utfordringer med vond lukt har medført at Sel kommune nå sier nei til mottak av slam fra andre kommuner.