Søker om vinterjakt på elg

Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsbilde.

Av

Nord-Fron, Sel og Vågå kommuner søker Miljødirektoratet (MD) om ekstraordinær jakt på elg i perioden 1. januar- 15. februar 2019 i avgrensa områder med svært store skogskader.

DEL

Det søkes om ekstraordinært uttak av inntil 125 elg som et akuttiltak i de tre kommunene.

Det søkes om inntil 50 elg i Snubblia/Slangslia/Murudalen/ Grauplia og Graupmoen i Nord-Fron kommune, inntil 25 elg på Hovdasmoen/Sjolia/Rindhovda i Langmorkje statsallmenning i Vågå og inntil 50 elg på Murudalen og Lusætermorkje/Skogbygda i Sel.

Det blir lagt opp til at kjønns- og aldersfordelinga i uttaket blir i tråd med gjeldende bestandsplaner.

I søknaden skriver de tre kommunene at de håper søknaden kan behandles snarest mulig, slik at det blir tid til å planlegge og organisere ei eventuell jakt.

Artikkeltags