Søker om midler til utviklingsprosjekt

Søker: Norsk Dyreomsorg, her representert ved Einar Lyen (fv.), Øyvind Holø og Stein Ivar Skreden søker om midler. Foto: Arkiv

Søker: Norsk Dyreomsorg, her representert ved Einar Lyen (fv.), Øyvind Holø og Stein Ivar Skreden søker om midler. Foto: Arkiv

Artikkelen er over 1 år gammel

Virksomheten Norsk Dyreomsorg SA søker Sel kommune om midler til utviklingsprosjekt.

DEL

Geskjeften søker Sel kommune om 20.000 kroner i forbindelse med gjennomføring av utviklingsprosjekt.

I søknaden blir det opplyst at virksomheten er rettet mot profesjonell næring og private dyrehold. Til nå har satsingen for det meste vært på produksjonsdyr og tradisjonelt landbruk, men en løsning for hunde- og hesteeiere er i ferd med å bli utviklet.

I søknaden blir det opplyst at søkerne ønsker å benytte ekstern kompetanse til forretningsmodellering, finne fram til aktuelle bidragsytere/samarbeidspartnere og planlegge og gjennomføre møter med disse, bistand i forbindelse med avtaleinngåelse og bistand i forbindelse med opprettelse av stiftelse. Totalramme for prosjektet er oppgitt til 104.500 kroner, der egeninnsats utgjør 29.500 kroner.

Artikkeltags