Registrering av gaupespor

: Illustrasjonsbilde.

: Illustrasjonsbilde.

Av

Statens naturoppsyn (SNO) registrerer spor etter familiegrupper av gaupe over hele landet. SNO ønsker at spor etter flere gauper sammen skal varsles til lokal rovviltkontakt.

DEL

Det melder Miljødirektoratet (MD). Ifølge MD kan spor etter flere gauper i lag være en gaupefamilie.

Ut februar

Registrering av spor er valgt som metode for å overvåke gaupe, både i Norge og Sverige.

MD melder at registreringen i stor grad er basert på lokal medvirkning.

Målet er å få registrert flest mulig av de familiegruppene som finnes.

SNO sitt arbeid med å registrere spor etter familiegrupper av gaupe er en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr. Registreringsperioden går ut februar.

Stilles krav til sporene

Ifølge MD stilles det i det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr, klare krav til dokumentasjon før en observasjon av spor kan bli godkjent som en familiegruppe.

Alle konkrete meldinger som mottas, blir fulgt opp av SNO, såframt værforholdene tillater det.

Rovviltkontaktene sporer i 1 til 3 kilometer etter en egen instruks, for å forvisse seg om at det er spor etter en familiegruppe, opplyser MD.

Artikkeltags