Otta kan få statlig skattekontor, men flere kommunale arbeidsplasser kan forsvinne

Otta kan få statlig skattekontor etter at Regjeringen i statsbudsjettet for 2020 foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten.