Ingen fylkeskommunal tannlegevakt i Innlandet

Det vil ikke bli etablert fylkeskommunal tannlegevakt i Innlandet.