Alle desse har ein ide til attåtnæring: Vil utvikle garden sin

Åtte gardar er med i årets Gardsgründer der målet er å arbeide fram ein ide som kan gje attåtnæring.