100.000 kroner til utsiktsrydding i Sel

Sel kommune har 100.000 kroner i tilskudd til utsiktsrydding. Disse midlene kan søkes på av frivillige lag og organisasjoner. Søknadsfristen i år er 1. juni.