Vil selge bygningsmassen ved Sel skule i sin helhet

Sel kommunestyre har vedtatt å selge bygningsmassen ved Sel skule i sin helhet med de heftelser som tilligger eiendommen.