Rådmannen foreslår å selge hele bygningsmassen ved Sel skule

Rådmannen i Sel foreslår å selge bygningsmassen ved Sel skule i sin helhet med de heftelser som tilligger eiendommen.