Mari (6) og bestefar Anders (98) har båe gått på Sel skule- nå er ei epoke over

I 1927 starta Anders Olstad i første klasse på Sel skule. 91 år seinare starta barnebarnet Mari Bratlien Olstad i første klasse ved same skule – som ein av fire i det siste kullet som starta ved Sel skule.