Må vurdere om en etasje av kvitbygget på Sel skule er nok ved flytting av barnehagen

Det er innleda samarbeid med megler angående salg av bygningsmassen ved Sel skule, og Sel kommune må vurdere om en etasje av kvitbygget på Sel skule er tilstrekkelig til barnehage.