– Kom og ta ein siste titt

I slutten av juni er Sel skule historie. 6. juni inviterer skulen og foreldreutvalet til ope kveld som markerer slutten på denne epoken.