Høringsinnspill til etterbruk av Sel skule: – Positiv for barna og ansatte å få større spillerom

FAU ved Sel barnehage mener at selv om arealene i gamlebygget på Sel skule tilsvarer det dobbelte av det barnehagen disponerer i dag, er det positivt for barna og ansatte ved Sel barnehage å få større spillerom.