Får tilbod om kombinasjonsklasse frå hausten 2019: Fleire skal fullføre

I tre år har Lillehammer vidaregåande skule hatt tilbod om kombinasjonsklasse for elevar med stutt butid i Norge. Nå kjem tilbodet til Otta.