Etterbruk av Sel skule- utsetter behandling av saken

Et enstemmig Sel kommunestyre har bestemt at behandlingen av sak om etterbruk av Sel skule utsettes til 2. september. Utsettelsesforslaget ble fremmet av Sp.