Tillatelse til bygging av veg

Bård Bårdløkken gis tillatelse til bygging av en 270 meter lang landbruksveg som gjør det mulig å drive hogst og utkjøring av tømmer.