Søker om fradeling av skog

Ole Magnus Bratvold Aamodt på Sjoa søker Sel kommune om tillatelse til fradeling av grunneiendom.