Arbeidet langs E6 Selsverket starter i oktober: Nå blir det ny bru over Ula

Prosjektet E6 Selsverket (Verkensbakkein og Ula bru) skal etter fremdriftsplanen ha oppstart i oktober. – Vi venter på siste tilbakemelding før utlysning nå.