Brannen ved Sel sjukeheim vil påvirke økonomiplanen: – Investeringer må framskyndes

Brannen ved sjukeheimen vil kreve at investeringer i tilbudet til eldre og syke i Sel kommune framskyndes.