Fagforbundet i Sel er bekymret for de ansatte

Nye søkere til institusjonsplasser i Sel vil oppleve en høyere terskel for å få plass, og det forventes økt press på hjemmetjenesten som følge av en dreining mot at brukere får mer bistand i hjemmet.