Får bruke helikopter i Rondane

Rondane- Dovre nasjonalparkstyre har søkt Fylkesmannen i Innlandet om tillatelse til helikoptertransport i forbindelse med tilretteleggingstiltak av sti ved Rondvassbu.