Tok initiativ til dialogseminar om rask psykisk helsehjelp:– Brenner for det

Ingrid Aavangen Olstad er prosjektleder innen rus og psykisk helsetjeneste i Sel kommune. – Jeg brenner for å komme tidlig inn og ha et forebyggende perspektiv, sier hun.