Klage på gjennomføring i forbindelse med valget

En innbygger i Sel har klaget på gjennomføring av forhåndsstemmemottak ved årets valg. Valgstyret i Sel har avvist klagen.