Travle tider for lensmannskontoret, "alle" skal ha pass

Passkontoret ved Otta lensmannskontor har så langt i år utstedt mer enn dobbelt så mange pass enn de gjorde i løpet av fjoråret. – Det har vært travelt.