Store utbyggingsplaner for Felleskjøpet på Otta

Flere entreprenører inviteres nå til å regne på utbyggingsplanene for Felleskjøpet på Otta. – Investeringsrammen er på 40 millioner kroner.