Stenger datarom ved Otta skole på grunn av overhengende fare for helseskade- kommunen jobber med løsninger

Kommuneoverlegen i Sel har vedtatt stenging av datarom ved Otta skole med øyeblikkelig virkning. Årsaken er lukt av mugg og svært dårlig luftkvalitet.